RODE MIJNSTEEN - GRIND

Rode mijnsteen is een historisch product dat je heel veel tegenkomt in zowel Wallonië, Vlaanderen, Zuid Nederland en Noord-Frankrijk. Het is roodgebrande mijnsteen op de deponies van de voormalige koolmijnen. Steeds meer behoren deze sites tot cultureel industrieel erfgoed en worden de ontginningen ervan ofwel verboden, ofwel beperkt.