Geschiedenis familiebedrijf

Verneert bvba, reeds de 6de generatie…

1835

Josephus VERNEERT zoon uit een gezin van landbouwers, stichtte rond 1835, samen met zijn ouders, een handel op in verkoop van bouwmaterialen en kolen in de Ertburg te Schellebelle. Hij trouwde in 1840 met Albertina Drieghe.

Hun zoon Bernardus VERNEERT, geboren in 1842, nam de fakkel over en verhuisde naar de Hoogstraat 32 te Schellebelle, waar hij samen met zijn vrouw, Maria Eulalie Van Boxstael de zaak verder uitbaatte. Met de schelde grenzend aan de achtertuin kon al het nodige transport via het water gebeuren, wat een groot voordeel en gemak was voor de invoer van de bouwmaterialen. Bernardus overleed jong op 45 jarige leeftijd, weduwe Van Boxstael zette de zaak verder.

1930

Hun oudste zoon François VERNEERT nam op 19-jarige leeftijd de zaak over, hij trouwde met Honorine Uytendaele. In 1930 werd een deel van het toenmalige gebouw gesloopt en werd in de plaats een nieuw groot blokhuis gebouwd met een aparte kleine verkoopruimte voor het tentoonstellen en verkoop van granito’s, gevelsteen en andere bouwmaterialen.

1940

Rond 1940 nam hun zoon Paul VERNEERT de zaak over en trouwde in 1942 met Jeanne Buyle afkomstig uit Uitbergen. Zij zetten de zaak verder in tegels en bouwmaterialen in de Hoogstraat in Schellebelle.

1980/1993

Hun zoon Marc VERNEERT trouwde in 1974 met Myriam Van Huffel en zij verhuisden in 1980 naar de Veerstraat te Uitbergen waar de vernieuwde zaak werd opgericht. In 1993 werd de bestaande zaak uitgebreid door de aankoop van een achterliggend perceel van meer dan 1,5 Ha waardoor een grote opslag van bouwmaterialen en tegels mogelijk werd.

2007

Marc VERNEERT en Myriam Van Huffel zijn nog steeds actief in de zaak met de volgende generatie,  hun zoon en dochter Philip en Carin Verneert  als zaakvoerders.

2009

Uitbreiding met de bouw van een nieuwe toonzaal van meer dan 600m², met de nadruk op tegels. In augustus 2009 was de opening.

2015

Meer dan tegels…, de toonzaal wordt gerestyled,  met interieurboxen voor een volledig afgewerkt totaalbeeld